Projektet

Grænseforeningens Kulturmødeambassadørprojekt har eksisteret siden 2009, og er et landsdækkende dialogkorps. Korpset består af 40 unge bindestregsdanskere, med rødder i 15 forskellige baggrunde, herunder bl.a. grænselandets nationale mindretal.

Vores 3 målsætninger

Grænseforeningens kulturmødeambassadørprojekts (KMA) primære formål er at bidrage til en øget sammenhængskraft i Danmark via moderne folkeoplysende.

Det vil sige at vi oplyser om bindestregsidentitet, og forsøger at bane vej til et dansk fællesskab, hvor der er plads til forskellighed.

KMA har også til formål at sætte fokus på de ressourcer der kan være forbundet med det flerkulturelle/sproglige – både for individet, men i høj grad også for det danske samfund.

Vores tredje formål er aktivt at bruge grænselandets erfaringer, som inspiration til integrationen i resten af Danmark. Erfaringer der viser at det er muligt at bevæge sig fra krig og konflikt, til at kunne leve sammen i fred og fordragelighed, mindretal og majoriteten imellem.

Du kan læse mere om grænselandets historie hér.

 

Vi er et (folke)oplysningsprojekt

Vi mener at det er afgørende for sammenhængskraften i Danmark, at vi finder fælles fodslag, samtidig med at vi giver plads til forskellighederne. Derfor kalder vi det et oplysningsprojekt om mindretal.

Kulturmødeambassadørprojektet er forankret hos Grænseforeningen, som er en forening der går ind for en åben danskhed, og mener, at grænselandets historie kan være en vigtig inspirationskilde i håndteringen af etniske minoriteter og sammenhængskraften i resten af Danmark.

Projektet ledes af Maya Bram Sommer, som er uddannet cand. mag. i kultur&sprogmødestudier fra Roskilde Universitet. 

 

Vil du vide mere?

For bestilling eller uddybende information om et dialogmøde, kontakt os da her.

Hvis du vil vide mere om projektet og hvorfor Grænseforeningens ledelse synes kulturmødeambassadørerne er et afgørende projekt for Danmarks fremtid, kan du læse videre her

I vores hand out kan du komme helt i dybden med vores arbejde (se højre margin).