Ord skaber virkelighed

Dialogmødet henvender sig især til journalister eller politikere, men andre er også velkomne til at bestille det.

Begreberne ”indvandrere”, ”nydanskere”, ”spækdänen” m.v. sætter spor. På dette dialogmøde vil vi se på hvordan stigmatiseringer kan påvirke, og hvorfor det ikke er lige gyldigt hvilke begreber vi bruger om hinanden, hvornår.

Vi går i dialog om hvordan vi (bl.a. i sproget) får bygget bro mellem ”os” og ”dem” og skabt et fælles “os” med plads til forskellighed.

Hvis I er interesserede i at høre nærmere, så kan I kontakte os her.