Kulturmødet på arbejdspladsen

Grænseforeningens kulturmødeambassadører tilbyder dialogmøder til arbejdspladser – en platform til at få sat ord på barriererne, få stillet de svære spørgsmål og få udfordret fordomme.

Måske står I overfor at skulle ansætte medarbejdere med en anden sproglig og/eller kulturel baggrund end dansk. Måske har I allerede en mangfoldig arbejdsplads, men vil gerne styrke sammenhængskraften.

Jeres udbytte vil bl.a. være større kendskab til hvad der sker i mødet med den danske kultur, herunder arbejdskultur, samt en større forståelse for hvordan de nye input, der kommer med en mere mangfoldig arbejdsplads, kan bruges som en ressource for virksomheden.

Dialogmødet er bygget op om tre kulturmødeambassadørers personlige fortælling om at være vokset op med flere sprog og kulturer. Undervejs vil vi bruge inddragende øvelser og facilitere en åben og konstruktiv dialog.

Dialogmødet skræddersys selvfølgelig jeres behov, og kan både være et indslag i en festlig sammenhæng (f.eks. et juledialogmøde) eller i en mere strategisk eller faglig sammenhæng.

Er I interesserede i at høre mere, så kan I kontakte os her.