“Hvordan skabes en national identitet?”

I 2014 markeres 150 året for krigen i 1864 over hele landet. Det er naturligvis først og fremmest en historisk markering af, hvad der skete. Men krigen og nederlaget i 1864 har sat sig spor helt frem til nutidens Danmark. Hvad udadtil var tabt, blev indadtil vundet. Vores nationale identitet blev bygget op i årtierne efter 1864 – og derfor har vi stadig i dag svært ved at få integreret borgere med andre kulturelle og sproglige baggrunde i det danske.

Forfatteren Tom Buk Sweinty har bl.a. udtalt: ”Det var ved Dybbøl, at Danmark blev lille. Hovmodet og stormagtsdrømmene efter den succesfulde treårskrig blev hurtigt erstattet af en indadvendthed og en passiv-aggressiv nationalisme som til en vis grad nok trækker spor helt op til i dag.”

Hvis I vil give markeringen et fremadrettet perspektiv, så kan I bl.a. booke et dialogmøde med Grænseforeningens kulturmødeambassadører.

Vi kommer bl.a. ud som et selvstændigt arrangement, eller som del af en større helhed (konference, temadag eller noget helt tredje). For inspiration til hvem vi kunne komme ud sammen med se her.

Grænseforeningens kulturmødeambassadører er unge studerende, ikke kun fra de nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland, men også fra rigsfællesskabet og øvrige etniske minoritetsgrupper.

Et dialogmøde vil således kun perifært tage udgangspunkt i historiske, og mere i den nationale identitet. Hvordan oplever unge med mindretalsbaggrund den nationale identitet? Og trænger den danske nationale identitet til et eftersyn 150 år efter 1864?

Er I blevet nysgerrige efter mere? Kontakt os og hør nærmere om hvordan vi kan skræddersy et arrangement der passer til netop jer.