Grænseforeningen

Ledelsen i Grænseforeningen og projektlederen for Kulturmødeambassadørerne fortæller, hvorfor de startede projektet, og hvorfor de anser det for betydningsfuldt.

Hvorfor er Grænseforeningens Kulturmødeambassadører et vigtigt projekt?

 

“Kulturmødeambassadørerne formidler gensidig forståelse, respekt og tillid”:

”I den globale verden skal vi kende hinandens baggrund og vilkår for virkeligt at forstå, hvorfor adfærd og handlinger kan forekomme så forskellige, som tilfældet er.

Denne kendsgerning er baggrunden for at Grænseforeningen oprettede Kulturmødeambassadørerne, da det at formidle gensidig forståelse, respekt og tillid jo falder fint i tråd med vor forenings målsætning om at styrke dansk kultur.

 For der går jo altså ikke skår af én selv og éns egen identitet, når man viser hensyn og prøver at forstå andre. Tværtimod.”

 

Jens Andresen
Formand for Grænseforeningen

 


 

“Kulturmødeambassadørerne er et talerør for grænselandets forhold”:

“De unge kulturmødeambassadørerne sætter grænselandets århundredlange erfaringer med det dansk-tyske kulturmøde i spil i et Danmark, som åbenlyst mangler inspiration til at håndtere det moderne kulturmøde. Samtidig udbredes kendskabet til grænselandets forhold, og det er Grænseforeningens primære interesse i projektet.”

 

Knud-Erik Therkelsen
_90J8374.CR2
08DEC09
Gr¾nseforeningen.
Knud-Erik Therkelsen.
(Foto: Lars Salomonsen)

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær for Grænseforeningen

 


 

“Det er en styrke at være “både-og””:

”Jeg gik ind i projektet hér fordi det har en vigtig dagsorden og en anden indgangsvinkel end de mange integrationsprojekter, jeg tidligere har arbejdet med. Vi vil med kulturmødeambassadørprojektet gerne visualisere, at os danskere findes i mange modeller, og at det faktisk kan være en styrke at være ”både og”, frem for ”enten eller” – både for den enkelte, men bestemt også for samfundet.

Maya Bram Sommer

Maya Bram Sommer
Projektleder for KMA