Dialogmøde om naboskab

Del blogindlægget

“Har du talt med din nabo idag?”

I samarbejde med biblioteket og det lokale kulturhus,har vi afholdt et dialogmøde i Herredsvang ved Århus om naboskab.

Området er et mangfoldigt,med beboere med mange forskellige etniciteter og baggrunde.

Derfor var målet med dialogmødet at få sat ord på det gode naboskab,og hvordan man opnår det.

Det udmøntede sig i at fortsætte dialogen ved at vi tilbyder opgangsdialogmøder,hvor frivillige i en opgang melder sig som vært,og et par Kulturmødeambassadører kommer og fortæller deres historie. Det giver opgangens beboere mulighed for at komme hinanden ved over kaffe+kage,og Kulturmødeambassadørernes fortællinger giver naboerne noget at tale om.

Vores håb er at få udbredt ideen til andre boligområder.

(Fotograf Imal Hashimi)