Deltagerne

 

Ungdommens Røde Kors Aalborg:

På vegne af Ungdommens Røde Kors Aalborg, vil jeg sige tak, for at Grænseforeningens Kulturambassadører ville komme og afholde dialogmøde med vores frivillige. Det var et fantastisk dialogmøde, hvor de frivillige blev klogere på nationalitet, identitet og kulturer. De tre Kulturmødeambassadører var gode facilitatorer for dialogmødet, idet at de formåede at skabe et trygt rum til fri dialog, da alle deltagere bidrog med deres meninger og gik hjem med nye holdninger og et mere åbne sind.

 

Underviser på en pædagoguddannelse:

Kulturmødeambassadørerne burde være pensum i alle folkeskoler.

 

Deltager på et dialogmøde:

Jeg kan godt lide den direkte form, hvor man skal erklære sig enig eller uenig i forskellige udsagn. Øvelsen er en genvej til dialog, fordi du bliver konfronteret med dine egne fordomme. Det virkede som en isbryder og skabte samtidigt et åbent og ærligt udgangspunkt for dialogen.

 

Humanity in action:

Tusind tak for jeres oplæg og jeres samarbejde på Humanity in Actions Lærerakademi. Vores deltagere fik rigtig meget ud af at snakke med jer, og var især glad for “fordomslegen” og at I skabte et rum, hvor der var plads til alle slags spørgsmål. Programmet sluttede i går, og her i Humanity in Action står vi tilbage med en følelse af glæde og inspiration. Deltagerne var fra starten fuldkommen engageret i emnerne og i hinanden, og det var klart i deres afsluttende tanker og evalueringer, at Lærerakademiet er et projekt, som giver mening at fortsætte. De fik meget ud af det, fagligt såvel som personligt, og det kan I blandt andet takkes for!

 

DIS:

The Cultural Ambassadors were wonderful, engaging and fun! They created a safe and open space for topics that can sometimes be difficult to discuss

I will remember being aware of the stereotypes I hold and trying to change them for the better.

 

Husby Efterskole:

Både mine elever, kollegaer og jeg selv havde en fantastisk dag med de unge Kulturmødeambassadører. Det var virkeligt berigende og livsbekræftende!

 

Alevi Ungdom:

På vegne af Alevi Ungdom vil jeg gerne sige tusinde tak til Grænseforeningen, og jeres dygtige KMA’ere.
Det har været et berigende indspark til vores lejrtur, og vi er taknemmelige for jeres fleksibilitet og deltagelse. De fire KMA’ere var virkelig søde og kompetente, og deres oplæg satte gang i mange spændende refleksioner hos os alle.

 

Lærerstuderende fra Campus Carlsberg:

Jeg vil især tage med mig at det kan lade sig gøre at bo i et fællesskab, selv hvis man er anderledes

KEEP IT SHINING!

Jeg har lært meget nyt om det danske mindretal – vidste ikke så meget. Jeg tager især med mig at fællesskab og at møde andre med respekt og anerkendelse er essentielt!

 

DIS:

Being challenged about my identity, my beliefsystems and my sense of self in a way I never have been before.

I liked how it wasn’t just a presentation. I got to know them!

Made me challenge my old idea of national identity!

Fascinating, different, honest!

They did an amazing job. It was casual, and I also liked the dialogue we had about cultural minorities in Denmark.

 

Fra fortællerfestival:

Hold da op hvor var de dygtige – man havde bare lyst til at høre meget mere.

De 3 kulturmødeambassadører Ayan, Sandy og Stefan var med på Fortællefestival Vestjylland på Nørre Vosborg i weekenden d. 10.-11. september, hvor overskriften til årets festival var ”Grænseløse Fortællinger”.
Deres indlæg og fortællinger fangede, inspirerede og gav virkelig publikum forståelse og indsigt i de svære problematikker, som mange indvandrere står i. Alle fik en fin fornemmelse af, hvor vigtig begge landes kulturer er for at være et helt menneske. Derfor fik alle en ny forståelse for ordet ”Bindestregsdanskere”, og at bindestregen knytter individers identitet sammen.
Stor tak til de tre talentfulde og meget dejlige unge mennesker. De gjorde det så fantastisk godt.

 

Højskolelærer:

Det har været en fornøjelse at se hvordan eleverne her har reflekteret både over egen situation, som bindestregsdansker, men også over de fordomme, som vi nogle gange tror, vi ikke har.
Ros til kulturmøde ambassadørerne som virkelig har gået seriøst til opgaven.

 

Højskoleelever:

Jeg blev taget med storm!

Det var super sjovt!

Stemningen under ice-breakeren lettede, og vi blev alle udfordrede til at turde indrømme vores fordomme. Alle fortællingerne var medrivende. Det der især fungerede var deres engagement, struktur og variation. F.eks. at der var indtænkt små pauser, hvor man skulle op og stå og være aktiv! Fedt, fedt, fedt!

 

SYDDANSK UNI. Interkulturel pædagogik:

Dansk-tysk kulturmøde lød kedeligt. Men nu synes jeg at det er mega-interessant! Det er befriende at kunne have en dialog om de svære ting, med udgangspunkt i et mindretal, hvor ingen har noget i klemme.

Bindestregs-identitet er et sindsygt godt ord!

Det fungerede rigtigt godt med øvelserne – alle var tvunget til at deltage aktivt, hvilket gjorde at man “turde” mere

Jeg vil især tage min ny viden om det danske mindretal med mig

DIS:

I take woth me how “hyphenated identities” are found world wide, even within homogenous countries

I will remember everyone sharing their personal stories

They were good conversation facilitators and asked thought-provoking questions!

 

Knivsbjerg – det tyske mindretal i Sønderjyllands skoler:

De havde et godt tag på eleverne og forløbet var meget dynamisk. De (KMA) var selv meget åbne og det fremmede elevernes åbenhed.

Det jeg især tager med mig er at jeg ikke er anderledes, bare fordi jeg snakker tysk

Man skal lade være med at være racist!

 

CAMPUS Aabenraa:

Jeg har brugt Grænseforeningens Kulturmødeambassadører i forbindelse med vores internationale kursus om ”Cultural diversity in early years education

Efter mange lektioners teoretisk undervisning om kulturbegreber, interkulturalitet og flydende, kontekstbestemt identitet var det en øjenåbner for de studerende at høre kulturmødeambassadørernes personlige fortællinger om at vokse op og leve med kulturelle dobbeltidentiteter. Det gav dem mulighed for at forbinde teorien med det levede liv, og det åbnede deres øjne for, at nationalitet og etnicitet i høj grad er åbne og foranderlige kategorier.

 

SURHS Højskole:

Jeg vidste det faktuelle, men ikke følelserne bag. Der var stor åbenhed – ellers havde det slet ikke fungeret! Super godt, at de slev var åbne om at de også havde fordomme – det gjorde det lettere at spørge.

Jeg vidste ikke at der var så meget dansk i Tyskland!

Jeg synes at I var rigtigt gode til at sætte ord på nogle af de oplevelser jeg selv har oplevet. Og jeg vil især tage med hvordan jeg fremover kan forklare min baggrund.

Fik gåsehus! Meget spændende!

Jeg har selv anden etnisk baggrund. Fandt ud af det ikke kun kan være krævende for os med mellemøstlig baggrund at blive integreret, men også for folk med f.eks. grønlandsk eller dansk mindretalsbaggrund.

Jeg har ikke før tænkt på det danske mindretal i Sydslesvig!

 

Vinderup Realskole- Ingrid Kjærgaard:

Den 21. april havde Vinderup Realskole besøg af ”Kulturambassadørerne”.

Oprindeligt skulle hele skolen – ca. 250 elever – have hørt oplægget og derefter skulle 10.årgang deltage i diskussionen / debatten. PISA ændrede vore planer. Skolen skulle afvikle PISA-undersøgelsen samme dag med elever fra forskellige klasser og bruge vort største lokale på skolen.

Programmet blev ændret og 50 elever i 10. årgang fik alene fornøjelsen hele dagen.

5 ”Kulturambassadører” havde tilrettelagt en spændende dag med start kl 8:15  og slut kl 15:15. Det blev en meget tankevækkende dag, sjove ice-breakere, ”hvad vil det sige at være dansk”, personlige beretninger med efterfølgende spørgerunde, gruppearbejde og evaluering.

De unges engagement, smil og lysten til at fortælle gjorde et stort indtryk på alle. Vore elever var interesserede, deltog aktivt i debatten og fik meget at tænke over. De oplevede, at der er en vej til god sameksistens. Vi skal lære hinanden at kende, så vi kan gå fra et mod hinanden til et med og for hinanden.

Jeg kan varmt anbefale alle at få et besøg af Grænseforeningens Kulturambassadører”.

 

Jaruplund Højskole:

Mandag den 16. marts 2015 havde vi og vores elever på Jaruplund Højskole fornøjelsen af, at have en workshop med kulturmødeambassadørerne Jana, Sara og Jamo, fra Grænseforeningen. Det var en utrolig spændende og berigende eftermiddag, som oplæg til en temauge med overskriften ”Mindretal og sameksistens”, som bliver en af vores nye linjer på de lange kurser fremover.

De efterfølgende foredrag i temaugen, om bl. a. menneskerettigheder, demokrati, mindretal, København-Bonn erklæringen m.m. var spændende, lærerige og rigtig gode, men mødet med Kulturmødeambassadørerne fik velfortjent topscore i evalueringen af temaugen. Jana (baggrund fra Sydslesvig), Sara (baggrund fra Irak og Danmark) og Jamo (baggrund fra Danmark og Somalia), formåede på en utrolig engageret og nærværende måde at berige os med deres personlige historier,  og efterfølgende faciliterer den videre workshop på særdeles professionel måde. Selv da en af elevernes egen baggrund, oplevelser og følelser i den forbindelse kom frem, formåede Kulturmødeambassadørerne at bruge dette konstruktivt og professionelt, som supplement til læringen i denne workshop. Imponerende, stor respekt og godt gået.

Vi på Jaruplund Højskole kan varmt anbefale kulturmødeambassadørerne til andre, ikke kun Jana, Sara og Jamo, som vi var så privilegerede at arbejde sammen med, men også de øvrige Kulturmødeambassadører som jeg i ugen før, havde været så heldig at møde og tale med i forskellige sammenhænge. Her er en gruppe mennesker som i allerhøjeste grad er med til at gøre en positiv forskel, og samtidig er positive ambassadører for såvel danskheden, som der hvor de kommer fra. Jeg glæder mig meget til at vi næste gang i samarbejde med Grænseforeningens Kulturmødeambassadører, får mulighed for at berige vores elever på Jaruplund Højskole. Stor tak herfra.

 

Center for Mindretalspædagogik, pædagogseminariet i Aabenraa – Elisa Sievers, projektleder:

I forbindelse med Center for Mindretalspædagogiks modulkursus i mindretalspædagogik havde vi besøg af kulturmødeambassadørerne Jakob og Alena fra henholdsvis det tyske og det danske mindretal i Nord- og Sydslesvig.

Da vores kursister (pædagog- og lærerstuderende) primært har deres rødder i mindretallene, Tyskland og Sønderjylland, kunne de let relatere til de unge, der hurtigt skabte en fagligt funderet- og uformel tone, hvor der uden problemer blev skiftet mellem tysk og dansk som debatsprog.

Det var særligt interessant at debattere de unges oplevelse af at være vokset op tosproget og hvordan det at gå i mindretalsinstitutioner har haft stor betydning for deres egen selvforståelse.

De studerende tog med sig, at mindretalsbørns sproglige- såvel som kulturelle baggrund skal medtænkes pædagogisk som ressource i mindretals- og tosprogede institutioner.

KMA-oplægget var altså et perfekt indslag, hvor kulturteoretiske og pædagogiske teorier om tosproget- og tværkulturel undervisning kunne diskuteres i praksis. Det vil vi bestemt benytte os af igen!

Tak og på gensyn!

 

Daghøjskolen i Århus – Simon Nielsen:

”Jeg er helt sikker på at vores deltagere følte sig udfordrede, berørte og oplyste!

Jeg synes det var nogle rigtig fine oplæg og debatter vi fik i dag. Ingen ris herfra, kun ros.

 

Sygeplejerskestuderende:

Mine holdninger til integration er blevet rykket fuldstændig!

Det er da super fedt at være to-kulturel  – jeg ville ønske at jeg også var det!

Jeg har aldrig hørt begrebet bindestregsdansker – det vil jeg bruge fremover (red. pige med etnisk minoritetsbaggrund)

 

Folkemødet på Ejer Bavnehøj – Anna Margrethe Andersen:

Tak til de tre unge Kulturmødeambassadører for deres flotte taler på Folkemødet på Ejer Bavnehøj, hvor også Grænseforeningens formand, Mette Bock, var taler.

De gjorde det alle tre godt, hver med sin historie.

Jonas fra det tyske mindretal sluttede af med hans fortælling om, hvordan hans liv er uproblematisk som følge af, at han lever i et land med mindretalsrettigheder. Det faldt meget fint i tråd med Mette Bocks tale om, hvordan vores historie også har været, sådan som vi nu ser det ude i verden, men hvor København-Bonn erklæringen sikrede en anden måde at løse konflikter på end krig.

 

Underviser på specialskole:

“Jeg tager med mig at det er en kæmpe ressource at være to-sproget. Det var en stor fornøjelse at møde fire unge mennesker med så stor gejst og åbenhed om deres liv. De fik virkelig rykket nogle grænser for flere af mine elever.

Den indledende øvelse var med til at stemningen blev meget tryg, og til at de derved turde stille spørgsmål. Kulturmødeambassadørerne sørgede for at der hurtigt blev skabt et åbnet og trygt rum, hvor det var tilladt at grine, spørge og undre sig.

Det er svært at komme med konstruktiv kritik, da forløbet var utrolig godt planlagt.

 

Højskole – Kurt Willumsen, forstander:

Kulturmødeambassadørerne er hvert år fast indslag på vores foredragsaftener på Uldum Højskole.

Ideen med at sætte unge fra det danske mindretal, sammen med unge født i Danmark med anden etnisk herkomst, er genial og meget tankevækkende.

Foredragsholderne er unge mennesker, der på baggrund af deres personlige fortællinger, sætter vores kultur og selvforståelse i spil.

Samtidigt er formen på arrangementet meget involverende, hvor højskoleeleverne løbende skal forholde sig til forskellige udsagn; og der bliver diskuteret og grinet en hel masse.

Et super godt arrangement der giver stof til eftertanke.

 

Studerende fra Sygeplejerskeuddannelse:

Det er gået op for mig at mange nationaliteter kan være indvandrere. Jeg har altid tænkt at det kun var muslimer

Det måtte gerne have varet endnu længere tid!

Jeg tager med mig at det ikke handler om hvor du er fra, men hvilken person du er.

Vores fordomme kom på prøve!

 

Peder Lykke Centret:

Stor ros fra alle der deltog.

Peder Lykke Centret er for kort tid siden, blevet udnævnt til mangfoldighedscenter I Københavns Kommune.

Det vil sige, at vi på sigt skal modtage borgere, især på plejehjemmet, med anden etnisk baggrund end dansk.

For os I aktivitetscentret betyder det, at vi også skal indkludere (mere end vi gør) borgere med anden etnisk baggrund.

Det bliver en spændende tid, med “holdningsnak”,” kultursnak”  respekten for forskelligheder og meget, meget andet.

Derfor syntes vi de unges dialogmøde, faldt fint I tråd med, alt det vi skal I gang med på Peder Lykke.

 

Deltagere fra efterskole på Falster:

Jeg tager især med at man kan være både-og, istedet for enten-eller.

Keep up the good work!

Deltagere fra et arrangment med Muslimer i dialog:

Jeg tager med mig fra arrangementet, at det er ok at være flerkulturel.

Det var over mine forventninger!

Jeg tager med mig, at jeg vil være mere åben overfor folk.

 

Lærerstuderende på Blaagaard/KDAS:

Jeg vil især tage min viden om det danske og tyske mindretal fra grænselandet
med mig.

Det gav stof til eftertanke, ikke mindst fordi jeg selv senere skal ud og undervise.

Det var genialt!

Vi er ikke så forskellige når det kommer til stykket.

Jeg vil tage med mig at man ikke behøver at være født og opvokset, eller have
danske forældre for at være dansker.

Det var rigtigt spændende og tankevækkende.

 

Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS – Ane Kirstine Brandt, underviser:

Det der gør størst indtryk er de personlige historier, som fremstår ærlige, konkrete og uden pegefingre. Historier som rammer en fin balance – ikke intimiderende, ikke ligegyldige, ikke konkluderende, ikke fordomsfulde.

Disse historier er totalt engagerende, når de bliver fortalt, og de bliver hos tilhøreren i lang tid, fordi de er personlige, rørende, dramatiske, væsentlige.

Grænselandets mixede identiteter;
Det er et væsentligt element i dette tilbud, at der er repræsentanter fra danske, tyske, frisiske mindretal, fordi disse i langt højere grad rammer de lærerstuderende som det skjulte kulturmøde, de ikke selv har været opmærksomme på tidligere. Disse unge er af ydre som danske unge er flest og deres kulturelle forskelligheder må tilhøreren derfor have en særlig opmærksomhed overfor for at opdage.  Den opmærksomhed som de studerende får på de ikke åbenlyse kulturelle forskelle, er guld værd, fordi den sætter de åbenlyse kulturmøder i perspektiv. De forskellige historier fra kulturmødeambassadørerne belyser nemlig gensidigt hinanden og viser hvorledes der ingen nem og ”rigtig” position er at indtræde i. Som lærer i skolen skal man kunne forholde sig til kulturelle forskelle og kulturelle mix hos børn og forældre og her bidrager de mange forskellige kulturmødeambassadører til at undgå stereotypisering.

Tilrettelagt for lærerstuderende;
Undervisningen er tilrettelagt direkte med henblik på lærerstuderende og processen bliver ledet med stor kyndighed af kulturmødeambassadørerne selv. Til at begynde med formulerer de studerende selv flere udfordringer, som de kan forestille sig i forbindelse med lærerens arbejde med børn med minoritetsbaggrund. Og vi slutter, efter flere øvelser, kulturmødeambassadørernes historier og samtaler, med at de studerende selv giver bud på løsninger af de først opstillede udfordringer. Dette sker i en atmosfære af åbenhed og som kulturmødeambassadørerne selv siger, så rejser de ikke rundt med svar, men det bliver tydeligt for de lærerstuderende at de selv skal byde ind med svar og at manglende opmærksomhed på dette felts kompleksitet kan få alvorlige konsekvenser for elever i skolerne.

 

Fåborgegnens efterskole og Grænseforeningens lokalafd. Fåborg-Midtfyn – Helge, underviser og Karen Berg Hansen:

Det var på alle måder en virkelig god eftermiddag vi havde med jeres ambassadører og vores efterskoleelever. Det var levende, spændende, humoristisk og særdeles medborgerskabende.
Masser af ros!

Det var en ualmindelig god dag! Stor ros til de unge aktører, for at formå
at holde koncentrationen og medleven fra alle eleverne.
Alle fire ambassadører havde spændende historier at fortælle, og alle svarede
godt og fyldestgørende på spørgsmål.
Også til aftenarrangementet med Grænseforeningen Faaborg-Midtfyn, var de der deltog meget begejstrede og udtrykte stor glæde over arrangementet.

 

Jørgen Bruun Christensen, Grænseforeningen Thy:

Grænseforeningen for Thy og Mors havde, sammen med LOF Thy-Mors, en særdeles god og spændende aften på Thyland Idrætsefterskole med Grænseforeningens Kulturmødeambassadører: Wienke, Safaa, Thore og Kalle.

De fire unge var meget engagerede. De var fra henholdsvis fra  det danske mindretal, havde  palæstinensisk baggrund , fra Sri Lanka og det tyske mindretal i Sønderjylland.

Det pudsige var, at også Safaa med palæstinensisk baggrund og Kalle fra Sri Lanka  begge også var opvokset i Sønderjylland.

Wienke kommer fra Sydslesvig og er kommet i dansk skole, hvor hun havde besvær med sproget i begyndelsen, men har taget det danske til sig, hvad Thore fra det tyske mindretal også har gjort. De er værdifulde for erhvervslivet, når de er færdiguddannede, fordi de er tosproglige, hvad Kalle og Safaa naturligvis også er. Måske kan man endda kalde de unge fra Sønderjylland tre tresprogede.

De er, som de siger bindestregsdanskere, fordi de ikke entydig er enten danske, palæstinensiske, tamilske eller tyske. De har taget det bedste med fra deres forskellige kulturer og bruger det i det daglige  og i deres studier.

Alle fire er en del af de stærke unge, som samfundet har så meget brug for nu og i fremtiden.

Den gamle garde fra Grænseforeningen var meget åben over for de unges fortællinger. Det var både de unge og jeg meget imponerede over. Det var godt at opleve en så positiv stemning.  Og de unge ambassadører var meget optagne af debatten udelukkende med ældre tilhørere. Det gav for dem en ny dimension.

 

Suhrs madseminar – Vibeke Paaske, underviser:

Det var en rigtig god dag, og kulturambassadørerne gjorde et rigtig godt stykke arbejde.  De 4 piger var en perfekt sammensætning, og skabte en god basis for dialog.

At lave mad sammen, er altid en god måde at skabe kontakt på, og de fire ambassadører var med hele vejen! Retterne blev gode og var samtidig gode “repræsentanter” for de enkelt landes madkultur.

Gode oplevelser!

 

Lærerstuderende fra Zahles:

Forståelsen for mindretal vil jeg have med i mit kommende job som lærer.

Min opfattelse af hvad en dansker er har ændret sig. Kulturrelaterede konflikter i skolen, og hvordan man kan løse dem, er noget af det jeg især tager med mig. Gode tips og stof til eftertanke.

Man fik sine fordomme på prøve. Jeg selv inklusiv, dømmer tit på udseende.

Godt med konkrete eksempler, da det er lettere at forholde sig til.

God blandning af humor og alvor.

Man skal ikke dømme en bog på dens omslag!

Jeg vil især tage med at man kan være dansker på mange måder. Det var sjovt og spændende. Også rart at høre om individet, fremfor mere generel viden. Lærerigt. God variation af øvelser og oplæg.

 

Ruth Crenzien – formand for Grænseforeningen for Sydsjælland, Møn:

Kulturmødeambassadørerne har besøgt Teaterhøjskolen Rødkilde, Møn, i 2011 og 2012, inviteret af Grænseforeningen for Sydsjælland – Møn og højskolen.

De unge ambassadører var sikre, velforberedte og dybt engagerede, svarede åbent på de mange spørgsmål fra publikum, der langt overvejende var højskolens elever. Der udviklede sig ved begge besøg en livlig og frugtbar dialog, som iflg. højskolens lærere fortsatte blandt eleverne i dagene derefter.

Som undertegnede opfatter det, formidler ambassadørerne et nødvendigt møde mellem “os” og “de andre”. De beviser over for etniske danskere, unge såvel som ældre, at mindretal og minoriteter kan tilføre samfundet værdifulde og sunde ressourcer. – Som forbilledlige rollemodeller vil ambassadørerne samtidig virke stærkt inspirerende i de miljøer, som de er opvokset i, til en erkendelse af, at det er muligt at integreres, at leve som loyale og værdsatte danske medborgere uden at fornægte sin egenart og sin baggrund.

Det er underskriverens håb, at projektet mindst må få støtte til forlængelse – og helst må blive en permanent del af Grænseforeningens centrale arbejdsområder

 

Elev på Uldum Højskole:

Jeg vil fremover tænke over den måde jeg møder udlændinge. Jeg vil være mere opmærksom på mine fordomme. Der er mange grunde til at komme til Danmark.

 

Arrangement med efterskolelærere fra Sydslesvig:

Hér har jeg hørt formuleret det som jeg selv føler omkring dobbelthed.

Skibelund gym.- og idrætsefterskole, sammen med den lokale Grænseforening (Haderslev Vesteramt):

Det var nogle fantastiske unge mennesker vi havde besøg af, der var velegnede til at være ambassadører for kulturmødet. De gjorde det rigtig godt.

De var også rigtig gode til efterskoleeleverne om eftermiddagen – de havde godt tag i dem og kunne holde dem fanget.

Mange tak for lån.

 

SOSU studerende, Middelfart:

Jeg vil især tage med fra dialogmødet, at integration kan betyde at man kan fungere i en anden kultur, men samtidig beholde sin identitet.

Alt ved arrangementet fungerede rigtigt godt – kulturmødeambassadørerne var vitale, livsglade og professionelle. Super dygtige.

Alle deltog i debatten og lyttede uden at kede sig.

Bliv ved med at gøre det I gør!

 

Eva Chistensen, underviser på SOSU C Gladsaxe:

Vi har på SOSU C haft besøg af tre kulturmødeambassadører, og arrangementet forløb rigtig fint. Programmet var godt, og eleverne fik helt sikkert noget ud af det. Ambassadørerne startede med en god ice-breaker-øvelse, der helt sikkert lagde op til samtale om forforståelser.

Oplæggene, der omhandlede dem selv, fungerede også godt, og der blev grinet og stillet spørgsmål.

Det var en god idé, at lade eleverne arbejde gruppevis. Der kom en god afsluttende samtale ud af gruppearbejdet, og flere af eleverne sluttede af med at komme med erkendelser i forhold til at “tjekke ud”.

Alt i alt rigtig godt og stor tilfredshed. Tak for muligheden.

 

Bodil Klausen, lektor på pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentudd. i Horsens:

Det spændende ved KMA er for mig, at kombinationen af unge med mindretals baggrund og minoritets baggrund.
Det giver anledning til større mangfoldighed i refleksioner og forhindrer, at man falder i de ‘sædvanlige’ grøfter af stereotype forklaringer og forestillinger. Og som underviser ved jeg også, at de unge KMA’er måske er lidt mere
spændende at høre påend en efterhånden ‘grånende’ lektor.
Det er i hvert et glimrende supplement til undervisningen.

Vi havde et rigtigt godt dialogmøde med KMA. Under opsamlingen bad flere af deltagerne
mig om at takke de tre KMA’ere endnu en gang for deres gode oplæg.
Mødedeltagerne var overordentlig positive. Også efter, at KMA’erne var gået.

 

Mette Ilsøe, underviser på Social- og Sundhedsskolen Fyn:

På Social- og Sundhedsskolen i Middelfart har vi flere gange haft
besøg af kulturmødeambassadørerne fra Grænseforeningen med stor succes!

SOSU hjælper- og assistentelever har alle gange oplevet et stort udbytte
ved det direkte og personlige møde med unge mennesker med en flerkulturel
baggrund og identitet. Herved har de fået udfordret og nuanceret
deres fordomme overfor mennesker med en anden kulturel baggrund
end deres egen.

Det er en stor styrke at ambassadørerne er åbne og villige til at
svare på de spørgsmål eleverne har, da det i høj grad er medvirkende
til at gøre dialogen ærlig og relevant for eleverne.

En elev udtalte ved en evaluering bl.a. at hun før mødet med en
kulturmødeambassadør, der bærer tørklæde, aldrig ville være gået hen
til hendes kasse i Netto! Denne holdning havde hun ændret i mødet med pigen.

Elever med anden kulturel baggrund har udtalt, at arrangementet og den
dialog det førte til, gav dem håb om at det var muligt for deres børn
at vokse op i et samfund præget af forståelse mellem kulturer!

Generelt giver eleverne udtryk for at mødet med kulturmødeambassadørerne
har givet dem et langt mere nuanceret billede af, hvad det vil sige
at være flerkulturel, og at det er en værdifuld indsigt når de i deres
jobfunktion skal udføre omsorgs- og sundhedsopgaver med borgere
af en anden kulturel herkomst end dansk.

 

Uffe Ølgaard Harris, demokratiprojektleder Ungdomsskolen Kolding:

Som koordinator af en velafviklet samling i Dansk Ungdomsskolenetværk (DUSK) med mere end 120 deltagere fra ungdomsskoler fra hele landet, vil jeg give den største ros til kulturmødeambassadørkorpset:
Igennem en intens, vel-eksekveret og vedkommende proces formåede de både at informere, underholde, og – ikke mindst – udfordre deltagerne i forståelsen af andre kulturer og deres egne.

Efter 2½ time, der både bød på oplæg, gruppedebat, aktiviteter m.m., havde deltagerne både grint, reflekteret og været rasende uenige i en proces, der virkelig kom ind under huden på den gode måde. Processen fik topkarakterer fra deltagerne, der fremhævede den som en af samlingens højdepunkter, og kulturmødeambassadørerne høster ligeledes topkarakterer fra os der har udviklet og afviklet samlingen: Tak for at have levereret et fremragende produkt, for stor fleksibilitet og for en upåklagelig proces fra første kontakt til selve præsentationen!

I Kolding og Vejen ser vi frem til at bruge kulturmødeambassadørerne igen.

 

Deltager fra dialogmøde i ‘Huset’ i Magstræde:

Jeg kan godt lide den direkte form, hvor man skal erklære sig enig eller uenig i forskellige udsagn (om KMA’s icebreakerøvelse, red.).

Øvelsen er en genvej til dialog, fordi du bliver konfronteret med dine egne fordomme. Det virkede som en isbryder og skabte samtidig et åbent og ærligt udgangspunkt for dialogen.

 

Deltager med anden etnisk baggrund end dansk, fra et dialogmøde på en højskole:

Det var en rigtig god oplevelse, som har sat tanker i gang, og afklaret nogle personlige kriser om hvem jeg er på en måde. Tvivlen om hvad jeg skal svare når jeg bliver spurgt hvem jeg er, er lidt forsvundet, idet jeg nu har fået ordet “bindestregsdansker”!”

 

Ishøj Daghøjskole – Inge Rosdahl, Job- & amp; uddannelsesvejleder

Kulturmødeambassadørerne lever i den grad op til deres navn

På Ungeholdet på Ishøj Daghøjskole har vi haft fornøjelsen af   at opleve fire frivillige, formidlingsstærke, fortælleglade og fordomsfrie unge med to-eller flerkulturelle baggrunde, som alle er fremragende ambassadører for det multikulturelle Danmark i 2011. De unge ambassadører besidder noget så værdifuldt som åbenhed og mod til at italesætte og udfordre andre unge, både etniske danskere og ”bindestregsdanskere”, på, hvad der forener og adskiller os som mennesker. Således er fordomme, fx omkring udseende eller tøjstil, måske knyttet mere til alder og socialt og geografisk tilhørsforhold end fx til kulturbaggrund.  De styrker og udviklingspotentialer, der kan ligge i en flerkulturel baggrund, både på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet, blev også debatteret, hvilket gav ny energi og inspiration til vores kursister.  Her så vi netop vigtigheden af at få undermineret fastgroede tankemønstre gennem dialog og få åbnet op for en anerkendende og selvværdsstyrkende sprogbrug omkring mangfoldighed og multikultur.

Dialog kan fungere som både øjen- og hjerteåbner, og det oplevede vi til dialogmøde med Kulturmødeambassadørerne. Tak for det – Vi glæder os til næste dialogmøde.

Kirsten Ladekarl, lærer på Vesterbølle Efterskole:

Det var dygtige og engagerede unge mennesker, der mødte op søndag morgen. Vi havde en rigtig lærerig og dejlig dag. Eleverne var meget begejstrede. De har lært rigtig meget om at være bindestregs-dansker! Det bliver forhåbentlig ikke sidste gang vi får besøg af jer.

 

Højskolen Østersøen:

Det var over alle forventninger!

Jeg vil sige til de andre: Ha! I er virkelig gået glip af noget!

 

I dialogen med kommende SOSU assistenter – Studerende på SOSU uddannelsen i Middelfart:

Jeg har set bag tørklædet.

Jeg synes at det var dejligt at få øjnene åbnet.

Jeg har lagt mine fordomme på hylden.

Der er plads til forskelligheder.

 

Indvandrer Kvindecentret – Deltagere på dialogmødet, alle kvinder med anden etnisk baggrund end dansk:

Tøj betyder ikke noget. Jeg er inder, min mand er fra Pakistan. Men vores børn er født i Danmark. Jeg har boet hér i 42 år. Jeg føler mig som dansker. Sidst jeg var i Pakistan var jeg f.eks. bange, og følte mig ikke hjemme.

Mine børn er danskere – fordi de er født hér. De er ikke somaliere. Selvom de er brune i huden

Min datter må godt gifte sig med en dansker. Hvis han konverterer til islam.

Mine forældre kommer fra Somalia. Jeg er født i Kuwait. Mit ene barn er født i Yemen. Det andet er født i Danmark. Jeg ved ikke hvor jeg skal sige at jeg kommer fra, når folk spørger.

Jeg kunne genkende meget fra jeres oplæg, også fra hende fra det danske mindretal – f.eks. med at skulle hjælpe ens forældre der ikke kan forstå dansk så godt. Og kan forstå Johanna (red. kulturmødeambassadøren fra det danske mindretal), når hun siger at hun plukker mellem kulturerne.

Selvfølgelig må mine børn gifte sig med danskere. De er også mennesker.

 

En tidligere deltagers oplevelse på et dialogmøde:

Det var en af de ganske våde julidage med silende regn. Jeg var på vej hjem med bussen, og da jeg steg af, bemærkede jeg, at der lige ved stoppestedet sad en person på hug ved sin cykel og med al tydelighed i færd med at sætte sin kæde på. Umiddelbart tænkte jeg ikke nærmere over det, for med regn i stride strømme, var det bare med at komme hjem så hurtigt som muligt. Da jeg gik forbi og skævede ned, bemærkede  jeg, at farven på hænderne der baksede med kæden tydede på en oprindelse under sydligere himmelstrøg. Jeg nåede et par skridt videre ad fortovet inden det slog mig, at det ikke så ud til, at vedkommende havde held med at sætte kæden på. Men også en lille tanke om, at hvis ikke man er vokset op med at cykle, er det ikke givet, at man ved, hvorledes man hurtigt sætter en på en cykel med indvendige gear; således som min far for mere end 20 år siden viste mig, da jeg kom trækkende hjem med min cykel. Derfor vendte jeg om, og spurgte om jeg kunne hjælpe, hvilket jeg forstod på den afrikanske mand, at jeg meget gerne måtte.

Det viste sig, at han forgæves havde forsøgt at krænge kæden udover kranken, hvilket bør være ganske umuligt. Jeg forklarede ham da, imens jeg gjorde det, hvorledes kæden blot skal løftes op på den bageste krank, og cyklen derpå trækkes baglæns en lille meter.

Det siger sig selv, at han var meget glad og taknemmelig, både over at være blevet hjulpet, have lært at sætte kæden på en anden gang, men nok mest af alt at kunne fortsætte hjemover på cykel. Jeg fortsatte så videre ad fortovet. Da han cyklede forbi mig, var det med et stort smil, vink og masser af tak, og så længe han stadig var i syne, fortsatte han med at vende sig tilbage og vinke.

 

formand for Grænseforeningen for Sydsjælland, Møn – Ruth Crenzien

Grænseforeningen for Sydsjælland – Møn havde inviteret fire kulturmødeambassadører til en debataften på den lokale højskole, hvis 35 elever var den langt overvejende del af publikum.

Ambassadørerne var Ronja – sydslesviger, Momme – friser, Camilla – med algiersk baggrund, Mona – med palæstinensisk baggrund. Alle i korpset var sikre, dybt engagerede, velforberedte og veloplagte, de svarede åbent på alle de mange spørgsmål og formåede at holde publikum fanget aftenen igennem, hele 2½ time, ja, det var næsten umuligt at få sat punktum!

Er det overflødigt at nævne, at alle talte smukt dansk? Hvis jeg var arbejdsgiver, ville jeg ikke tøve med at ansætte dem alle fire, ikke kun for deres sproglige kompetencer (udover dansk tysk, fransk, arabisk), men også for deres åbenhed, energi, evne til at tackle problemer.

At de hver især er en værdifuld del af dette århundredes danskhed, er jeg ikke i tvivl om, ej heller at de vil være loyale danske medborgere – uden at fornægte deres baggrund.

Gid mulige skeptikere vil unde sig selv den positive oplevelse at deltage i et møde med kulturmødeambassadørerne, og gid bevilgende instanser vil give midler til fortsættelse af projektet.

 

Professionshøjskolen UCC – Niels Willert lektor ved Professionshøjskolen UCC:

Jeg har netop haft mine to hold af studerende til eksamen, og flere gange oplevede jeg at de studerende refererede til besøget af Kulturmødeambassadørerne.

Så det har uden tvivl været givende for dem – og vi vender tilbage til næste år.

 

Professionshøjskolen UCC, læreruddannelsen Blågaard/Kdas – Rose Maria Bering-Jensen lektor ved Professionshøjskolen UCC:

Vi har på Professionshøjskolen UCC læreruddannelsen Blågaard/Kdas haft besøg i en hel uge af kulturmødeambassadørerne på forskellige hold.

Både studerende og lærerne var enige om at besøget var en kæmpesucces. De studerende oplevede kulturmødeproblematikken på en anderledes måde ved bl. a. at blive konfronteret med livshistorier, som de generelt ikke har megen viden om. Problematikken vedr. grænsedragningen i Danmarks historie.

Besøget var i høj grad med til at yde et vigtigt bidrag til udvikling af en mere nuanceret tilgang til begrebet danskhed og medborgerskab både i et historisk og aktuelt perspektiv, men også til spørgsmålet om identitet og brydninger mellem forskellige kulturelle opfattelser og til fortolkning af religion og religiøse udtryk. En problematik som er yderst relevant i det obligatoriske KLM fag i læreruddannelsen.

Jeg kan på det varmeste anbefale besøg af Kulturmødeambassadørerne både i grundskolen og på de videre gående uddannelser. Kort sagt på alle uddannelsesinstitutioner, der er optaget af kultur, identitet, danskhed og globalisering.

 

Blaagaards Lærerseminar – deltager på dialogmøde:

Jeg har både fået svar og en masse nye spørgsmål

 

Ballerup Sprogcenter – deltager på dialogmøde:

Grænseforeningens projekt afspejler en positivitet i Danmark, som betyder at jeg ikke behøver være bekymret for mine børns fremtid her

 

SOSU uddannelsen i Middelfart – deltager på dialogmøde:

Jeg er blevet klogere på, at folk er forskellige

 

Vejle Idrætshøjskole – deltager på dialogmøde:

Dialogmødet har inspireret mig til at sprede informationer om mindretal og minoriteter til mit bagland

 

Unge4unge – deltager på dialogmøde:

Jeg har fået udfordret mine egne fordomme, og udvidet min samfundsmæssige horisont

 

Aalborg Sygeplejerske Uddannelse – deltager på dialogmøde:

Kulturmødeambassadørerne giver nye vinkler på hvad et multikulturelt Danmark kan være

 

Radiografuddannelsen i Aalborg – deltager på dialogmøde:

Dialogmødet har skabt en større forståelse for andre

 

DSU: Danske muslimers Studenter Union – deltager på dialogmøde

Det er rart også at høre om andre mindretal og minoritetsgrupper i Danmark